GOAH

TZ

V dubnu proběhnou třídní schůzky k třetímu čtvrtletí školního roku 2022/2023.                                                  

třídní schůzky na gymnáziu

Dveře gymnázia se rodičům studentů otevřou v úterý 4. 4. 2023. Zahájení třídních schůzek proběhne v 16:00 v kmenových účebnách jednotlivých tříd pod taktovkou třídních učitelů.

Po společné části vám budou ve svých kabinetech až do 18:00 k dispozici vyučující jednotlivých předmětů.

Přehled kabinetů a kmenových tříd najdete ve vestibulu školy.

třídní schůzky na obchodní akademii

Dveře Obchodní akademie se rodičům studentů otevřou v úterý 11. 4. 2023. Zahájení třídních schůzek proběhne v 16:00 v kmenových účebnách jednotlivých tříd pod taktovkou třídních učitelů.

Po společné části vám budou ve svých kabinetech až do 18:00 k dispozici vyučující jednotlivých předmětů.

Přehled kabinetů a kmenových tříd najdete ve vestibulu školy.