GOAH

Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola Hodonín vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do studijního oboru čtyřleté gymnázium.                      

V přijímacím řízení budou přijati žáci na základě výsledku testů jednotných přijímacích zkoušek z matematiky a z českého jazyka pro obory vzdělání s maturitní zkouškou vydané Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání a na základě bodového ohodnocení prospěchu žáka za 2. pololetí 8. ročníku ZŠ a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ.

  • počet přijímaných uchazečů: 5
  • termín odevzdání přihlášky: 5. 6. 2023
  • výsledky přijímacího řízení: 6. 6. 2023

 

Kritéria přijímacího řízení

Další příspěvky

PROJEKTOVÉ SETKÁNÍ NORSKO
ADAPTAČNÍ KURZ
KROUŽKY PRO NG
BARBASTELLA – PRVNÍ ZKOUŠKA
NABÍDKA JAZYKOVÝCH KURZŮ 2023/2024

Náš výjezd do norského města Tonsberg v rámci projektu Erasmus+ započal v sobotu 10.

Jak již bývá tradicí, i letos se první ročníky zúčastnily adaptačního kurzu. Od loňského

Aktuální nabídka kroužků pro studenty nižšího gymnázia.               

Zveme všechny nové i stávající studenty GOAH na PRVNÍ ZKOUŠKU pěveckého sboru Barbastella!   

Aktuální nabídka jazykových kurzů pro studenty GOAH i širokou veřejnost.