GOAH

Vážení rodiče a žáci budoucích prvních ročníků,

rádi bychom vám touto cestou předali všechny základní informace pro školní rok 2023/2024.                             

Adaptační kurz

Zájemci z řad prvních ročníků si svůj první středoškolský školní rok zpestří adaptačním kurzem, který se uskuteční v rekreačním středisku Meziříčko na Vysočině.

Adaptační kurz proběhne od 11. 9. do 13. 9. 2023. Přihlášení žáci již mají základní informace k dispozici. Pokyny k platbě zašleme v průběhu letních prázdnin.

ISIC

Mezinárodní studentský průkaz ISIC slouží jako prostředek k prokázání statusu studenta.
 
Můžete jej využít k nákupu jízdenek se studentskou slevou a v různých obchodech, které majitelům průkazu nabízejí různé speciální nabídky (více informací na obrázku vpravo).
 
V rámci naší školy pak ISIC využijete jako vstupní čip a také čip pro objednávání/odhlašování obědů.
 
Cena za pořízení průkazu ISIC činí 350 Kč a 250 Kč za prodloužení platnosti (průkaz platí 1 školní rok).
 

Jak si ISIC objednat?

  1. Vyplňte žádost o vydání průkazu ISIC.
  2. Naskenujte průkazovou fotografii, případně pořiďte portrétovou fotografii u bílé stěny.
  3. Vyplněnou, podepsanou žádost o vydání ISIC průkazu a fotografii zašlete na e-mail: knihovna@goah.cz do 31. 7. 2023. Do těla zprávy napište jméno, příjmení a třídu žáka.

Obědy

V případě zájmu o stravování ve školní jídelně prosím do 31. 7. 2023 odešlete vyplněnou a podepsanou přihlášku ke stravování na e-mail: knihovna@goah.cz, nebo ji zaneste osobně do knihovny v budově gymnázia (ulice Legionářů) k rukám paní Bílkové.

Po zpracování přihlášky vám bude přidělen variabilní symbol, díky kterému budete moct poslat peníze na stravovací účet a následně si navolit obědy.

Bližší informace a přihlášku ke stravování najdete níže, případně na stránce školní jídelny:

Učebnice

Požadavky na učebnice, pracovní sešity a další učební pomůcky žákům sdělí vyučující jednotlivých předmětů v průběhu prvního týdne školního roku.

V některých předmětech (např. AJ, ČJL, M, …) se učebnice a pracovní sešity nakupují hromadně přes školu, díky čemuž mívají nižší cenu.

Není tedy nutné učebnice shánět předem.

Na gymnáziu pak v pátek 8. 9. 2023 od 9:35 proběhne burza učebnic, kde si je studenti mohou zakoupit od starších spolužáků (platí pouze pro studenty gymnázia).

Škola Online

V průběhu letních prázdnin (pravděpodobně 30. 8. 2023) žáci i jejich zákonní zástupci na e-mail obdrží PIN a pokyny pro registraci do Školy Online – informačního systému, který jako škola využíváme ke komunikaci s rodiči, omlouvání absence či zápisu klasifikace.

Zahájení školního roku

První ročníky (1. OA, 1. E, p1A, 1. A) školní rok 2023/2024 zahájí v pondělí 4. 9. 2023 ve svých kmenových učebnách:
  • 1. OA – učebna 42 (budova Obchodní akademie)
  • 1. E – učebna 46 (budova Obchodní akademie)
  • p1A (prima) – 43 (budova Gymnázia) 
  • 1. A – 28 (budova Gymnázia)

Škola je otevřena od 7:00. Žáci prvních ročníků až do doby, kdy obdrží ISIC, vcházejí hlavním vchodem – zvoní na sekretariát (platí pouze pro studenty ekonomických oborů).

První školní den bude probíhat v informativním duchu. S sebou si přineste oboustrannou kopii vysvědčení z 9. ročníku ZŠ (v případě osmiletého gymnázia vysvědčení není vyžadováno), případně tužku a papír na poznámky.