### úterý 19. 11. 2019
1.OA 1.E 2.OA 2.E 3.OA 3.E 4.OA 4.E
                 
1.                
                 
        Beseda   Beseda    
2.       30 let svobody   30 let svobody    
        DK Horní Valy   DK Horní Valy    
                 
3.       ReM   KoK, FiP    
                 
  TVd              
4. BlA, FiP              
  08              
                 
5.                
                 
                 
                 
6.                
                 
                 
                 
7.                
                 
                 
8.                
                 
Ve 2.E, ve 3.E a ve 4. ročníku pro studenty s volitelným předmětem DJS bude 1. vyučovací hodina ukončena v 8:30.
Studenti těchto tříd odejdou do šaten, přezují se a v šatnách počkají na vyučující.