ZAVŘÍT

Přijímací řízení - 2. kolo

Výsledky 2. kola přijímacího řízení - viz AKTUALITY →.

Závěr školního roku

Na základě rozhodnutí ředitele školy jsou vyhlášeny na dny 29. a 30. června 2020 tzv. dny ředitelského volna. Ukončení školního roku a předání vysvědčení proběhne v pátek 26. června.

Výsledky přijímacího řízení na čtyřleté obory
pro školní rok 2020/2021


Podle zákona č. 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 jsou zveřejněni pouze přijatí uchazeči s výsledky prvního a posledního přijatého uchazeče.

Uchazeč, který splnil kritéria pro přijetí, ale nebyl přijat z kapacitních důvodů, může podat žádost o vydání nového rozhodnutí. Tiskopisy budou nachystány v kanceláři školy, žádost je možné podat až po převzetí rozhodnutí o nepřijetí, nejpozději do 3 dnů od jeho převzetí.

Rozhodnutí o nepřijetí se budou vydávat:
- ve čtvrtek 18. června 2020 od 7.30 do 17 hodin
- v pátek 19. června od 7.30 do 15 hodin

Úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdí zákonný zástupce přijatého uchazeče odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 23. června 2020.

Od 1. dubna 2020 jsou stanoveny úřední hodiny na Gymnáziu a Obchodní akademii vždy v pondělí a středu mezi 8.00 - 12.00.

Nové informace:

Vyhláška o hodnocení žáků za 2. pololetí

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků nemoci

 

AKTUALITY

PŘÍSPĚVKY

  «  Oznámení školní jídelny


Zavřít  

Oznámení školní jídelny


Gymnázium:
Přeplatky za obědy budou vráceny na bankovní účet strávníka. U strávníků, kteří platili v hotovosti budou převedeny do školního roku 2020/2021.

OA :
Přeplatky za obědy budou vráceny v měsíci září 2020 v kanceláři školy
u p. Křečkové .Vloženo: 24.06.2020 | Do: 31.08.2020| Pro: GOA| Vložil: KlO | ID: 322

  «  Ples Obchodní akademie bude v září


Zavřít  

Ples Obchodní akademie bude v září


Z důvodu epidemiologické situace se ples OA bude konat v pátek 25. září 2020.


Vloženo: 10.06.2020 | Do: 25.09.2020| Pro: GOA| Vložil: ZiJ | ID: 319
Administrace
Vložení změn rozvrhu
Správa aktualit
Správa příspěvků
 
 
Vstup pro učitele
Moodle
 
Facebook
YouTube
Návštěvnost