GOAH

Naše škola nabízí možnost složit zkoušku z češtiny pro získání trvalého pobytu, která je od začátku roku 2022 již na úrovni A2. Zájemci o zkoušku musí vyplnit online přihlášku.

Pokud uchazeč v obou částech zkoušky uspěje, obdrží Osvědčení o znalosti českého jazyka.

Cena zkoušky je 3 200 Kč.

O zkoušku je mimořádně velký zájem. Za kalendářní rok 2023 bylo u nás vyzkoušeno celkem 338 uchazečů, z toho 277 u zkoušky uspělo.

STRUKTURA ZKOUŠKY

 • písemná část – 40 minut čtení, 25 minut psaní, 40 minut poslech
 • ústní část – 15 minut, uchazeči odpovídají na otázky a mluví podle obrázků

 

Bližší informace o zkoušce (včetně modelového testu) a termínech lze nalézt na oficiálních webových stránkách NPI. V případě potřeby nás kontaktujte na telefonu 734 144 103 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese cestina@goah.cz

DELE (Diplomas de español como lengua extranjera) je mezinárodně uznávaná zkouška ze španělštiny jako cizího jazyka, kterou uděluje Instituto Cervantes pod záštitou Ministerstva školství, kultury a tělovýchovy ve Španělsku. Skládá se z písemné a ústní části.

Zkoušky DELE pokrývají všechny úrovně od A1 do C2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Instituto Cervantes v Praze nabízí osm úrovní (6 pro dospělé a 2 pro mládež) zkoušky DELE:

 • Zkoušku DELE úrovně A1 a úrovně A1 para escolares/školní uzpůsobenou pro mládež mezi 11 a 17 lety
 • Zkoušku DELE úrovně A2/B1 para escolares/školní uzpůsobenou pro mládež mezi 11 a 17 lety, jedná se o zkoušku s dvojím zápisem (jedna přihláška pro obě úrovně): úspěšní uchazeči mohou dle dosažených výsledků získat po zkoušce buď DELE úrovně A2, nebo DELE úrovně B1.
 • Zkoušku DELE úrovně B1
 • Zkoušku DELE úrovně B2
 • Zkoušku DELE úrovně C1
 • Zkoušku DELE úrovně C2

 

Bližší informace o zkouškách a termínech v České republice lze nalézt na webových stránkách institutu.

B2 First neboli First Certificate in English (FCE) dokazuje, že dokážete hovořit a psát anglicky na takové úrovni, abyste mohli pracovat nebo studovat v anglicky mluvícím prostředí.

Chcete-li tuto zkoušku úspěšně absolvovat, měli byste být schopni:

 • napsat krátké zprávy a emaily
 • vysvětlit myšlenku a vést podrobnou diskusi v angličtině
 • porozumět všeobecné angličtině v televizi a v novinách

 

Více informací o zkoušce najdete na webových stránkách Cambridge.

 

STRUKTURA ZKOUŠKY

Zkouška B2 First se skládá ze čtyř částí. Ve stejný den absolvujete čtení s gramatikou, psaní a poslech.

Ústní část zkoušky se koná za účasti dvou zkoušejících a jednoho dalšího kandidáta.

 

Termíny

GOAH je partnerskou školou brněnské JŠ PARK. Díky tomu máte na konci každého školního roku (většinou začátkem června) složit zkoušku přímo na naší škole v Hodoníně. Jakmile bude stanoven termín pro tento školní rok, uvedeme jej níže.

 • kdy: termín bude upřesněn
 • kde: budova gymnázia
 • pro koho: pro kohokoli na úrovni B2 (děti i dospělí, studenti GOAH i zájemci zvenčí)
 • partnerský kód naší školy: SPS032
 • přihlašování: https://www.zkouskypark.cz/cambridge

 

V případě dalších dotazů prosím kontaktujte PhDr. Veroniku Benešovou (benesova@goah.cz).

C1 Advanced neboli Cambridge Advanced Certificate in English (CAE) je kvalifikace vhodná pro ty, kdo chtějí pracovat a studovat v zahraničí a směřují svoji kariéru do oblasti vyžadující znalost anglického jazyka.


Chcete-li tuto zkoušku úspěšně absolvovat, měli byste být schopni:

 • napsat složitější zprávy a emaily, formulovat poznámky z jednání a přednášek
 • prezentovat složitější myšlenky a nápady v angličtině
 • porozumět různým textům, od beletrie až po náročnější novinové sloupky a články

 

Více informací o zkoušce najdete na webových stránkách Cambridge.

 

Struktura zkoušky

Zkouška C1 Advanced se skládá ze čtyř částí. Ve stejný den absolvujete čtení s gramatikou, psaní a poslech. Ústní část zkoušky se většinou pořádá v jiný den. Ústní část zkoušky se koná za účasti dvou zkoušejících a jednoho dalšího kandidáta.

 

Termíny

GOAH je partnerskou školou brněnské JŠ PARK. Díky tomu máte na konci každého školního roku (většinou začátkem června) složit zkoušku přímo na naší škole v Hodoníně. Jakmile bude stanoven termín pro tento školní rok, uvedeme jej níže.

 • kdy: termín bude upřesněn
 • kde: budova gymnázia
 • pro koho: pro kohokoli na úrovni C1 (děti i dospělí, studenti GOAH i zájemci zvenčí)
 • partnerský kód naší školy: SPS032
 • přihlašování: https://www.zkouskypark.cz/cambridge 

 

V případě dalších dotazů prosím kontaktujte PhDr. Veroniku Benešovou (benesova@goah.cz).