GOAH

Naše škola nabízí možnost sloužit zkoušku z češtiny pro získání trvalého pobytu, která je od začátku roku 2022 již na úrovni A2. Zájemci o zkoušku musí vyplnit online přihlášku.

Pokud uchazeč v obou částech zkoušky uspěje, obdrží Osvědčení o znalosti českého jazyka.

Cena zkoušky je 2500 Kč, poprvé však mohou uchazeči použít Poukaz na bezúplatnou zkoušku z českého jazyka pro účely povolení trvalého pobytu na území ČR, který na žádost vydávají pracoviště oddělení pobytu cizinců OAMP.

O zkoušku je enormní zájem, za kalendářní rok 2022 bylo u nás vyzkoušeno celkem 327 uchazečů, z toho 271 bylo u zkoušky úspěšných.

 

STRUKTURA ZKOUŠKY

 • písemná část – 40 minut čtení, 25 minut psaní, 40 minut poslech
 • ústní část – 15 minut, uchazeči odpovídají na otázky a mluví podle obrázků

 

Bližší informace o zkoušce (včetně modelového testu), poukazu i termínech lze nalézt na oficiálních webových stránkách NPI.

Goethe-Zertifikat B1 je mezinárodně uznávaná zkouška z němčiny pořádaná Goethe-Institutem a určená pro mládež i dospělé. V případě Goethe-Zertifikat B1 pro mládež se doporučuje věk od 12 let, Goethe-Zertifikat B1 pro dospělé se doporučuje věk od 16 let. Tato zkouška dokládá schopnost samostatného užívání německého jazyka a odpovídá třetímu stupni (B1) šestistupňové kompetenční škály Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Úspěšně složená zkouška je dokladem toho, že účastník:

 • rozumí hlavním myšlenkám týkajících se běžných témat, se kterými se setkává ve škole, ve volném čase, v zaměstnání atd.
 • dorozumí se v situacích, jež mohou nastat při cestování v německy mluvících zemích.
 • umí napsat jednoduchý text na témata, která dobře zná nebo která ho zajímají.
 • dokáže popsat své zážitky, události, sny a přání a umí podat stručné vysvětlení a odůvodnění.

Struktura zkoušky

Zkouška Goethe-Zertifikat B1 se skládá z modulů čtení (Lesen), poslech (Hören), písemný projev (Schreiben) a ústní zkouška ve dvojici (Sprechen – mündliche Paarprüfung). Zkouška je na celém světě prováděna jednotně a je hodnocena na základě jednotných kritérií.

Písemné moduly trvají bez přestávek celkem přibližně 165 minut.

Modul čtení se skládá z krátkých či delších textů jako např. novinových článků, inzerátů, e-mailů, příspěvků na blogu.
Doba trvání: 65 minut

Modul poslech se skládá z neformálních rozhovorů, interview, krátkých informačních nebo reklamních textů, diskuzí v rádiu.
Doba trvání: 40 minut

V modulu písemný projev je úkolem účastníka napsat osobní nebo formální e-mail/dopis a písemně vyjádřit vlastní názor k danému tématu formou příspěvku do fóra.
Doba trvání: 60 minut

Mezi jednotlivými písemnými moduly je naplánována přestávka v trvání 15 minut.

V modulu ústní zkouška ve dvojici se účastníci nejdříve navzájem představí a poté spolu vedou rozhovor na základě grafické předlohy/obrázku na téma všedního dne. Přitom reagují na otázky, vyjadřují vlastní názory a dávají návrhy. Na závěr řeší zadaný úkol formou vzájemné diskuze.
Doba trvání: 15 minut

Moduly je možné skládat jednotlivě či v kombinaci.

Termíny

Písemná část: bude upřesněno.
Ústní část: bude upřesněno.
Poplatek za celou zkoušku: 3 500 Kč.

Pozn.: Pokud se na termín nepřihlásí dostatečný počet zájemců, zkouška se nebude konat.

Konzultace

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hodonín poskytuje ke zkoušce Goethe-Zertifikat B1 konzultace po telefonické dohodě v budově školy Obchodní akademie na ulici Velkomoravská 13, kabinet cizích jazyků, 2. patro, dveře č. 45. Konzultace před vykonáním zkoušky jsou bezplatné. Kandidátům budou sděleny podrobné informace o zkoušce a vydána přihláška. Před vykonáním zkoušky je třeba, aby se kandidát seznámil se zkouškovým řádem a prováděcími ustanoveními.

V případě dalších dotazů prosím kontaktujte Mgr. Ivu Litavskou (litavska@goah.cz).

Související dokumenty

DELE (Diplomas de español como lengua extranjera) je mezinárodně uznávaná zkouška ze španělštiny jako cizího jazyka, kterou uděluje Instituto Cervantes pod záštitou Ministerstva školství, kultury a tělovýchovy ve Španělsku. Skládá se z písemné a ústní části.

Zkoušky DELE pokrývají všechny úrovně od A1 do C2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Instituto Cervantes v Praze nabízí osm úrovní (6 pro dospělé a 2 pro mládež) zkoušky DELE:

 • Zkoušku DELE úrovně A1 a úrovně A1 para escolares/školní uzpůsobenou pro mládež mezi 11 a 17 lety
 • Zkoušku DELE úrovně A2/B1 para escolares/školní uzpůsobenou pro mládež mezi 11 a 17 lety, jedná se o zkoušku s dvojím zápisem (jedna přihláška pro obě úrovně): úspěšní uchazeči mohou dle dosažených výsledků získat po zkoušce buď DELE úrovně A2, nebo DELE úrovně B1.
 • Zkoušku DELE úrovně B1
 • Zkoušku DELE úrovně B2
 • Zkoušku DELE úrovně C1
 • Zkoušku DELE úrovně C2

 

Bližší informace o zkouškách a termínech v České republice lze nalézt na webových stránkách institutu.

B2 First neboli First Certificate in English (FCE) dokazuje, že dokážete hovořit a psát anglicky na takové úrovni, abyste mohli pracovat nebo studovat v anglicky mluvícím prostředí.

Chcete-li tuto zkoušku úspěšně absolvovat, měli byste být schopni:

 • napsat krátké zprávy a emaily
 • vysvětlit myšlenku a vést podrobnou diskusi v angličtině
 • porozumět všeobecné angličtině v televizi a v novinách

 

Více informací o zkoušce najdete na webových stránkách Cambridge.

 

STRUKTURA ZKOUŠKY

Zkouška B2 First se skládá ze čtyř částí. Ve stejný den absolvujete čtení s gramatikou, psaní a poslech.

Ústní část zkoušky se koná za účasti dvou zkoušejících a jednoho dalšího kandidáta.

 

Termíny

GOAH je partnerskou školou brněnské JŠ PARK. Díky tomu máte na konci každého školního roku (většinou začátkem června) složit zkoušku přímo na naší škole v Hodoníně. Jakmile bude stanoven termín pro tento školní rok, uvedeme jej níže.

 • kdy: termín bude upřesněn
 • kde: budova gymnázia
 • pro koho: pro kohokoli na úrovni B2 (děti i dospělí, studenti GOAH i zájemci zvenčí)
 • partnerský kód naší školy: SPS032
 • přihlašování: https://www.zkouskypark.cz/cambridge

 

V případě dalších dotazů prosím kontaktujte PhDr. Veroniku Benešovou (benesova@goah.cz).

C1 Advanced neboli Cambridge Advanced Certificate in English (CAE) je kvalifikace vhodná pro ty, kdo chtějí pracovat a studovat v zahraničí a směřují svoji kariéru do oblasti vyžadující znalost anglického jazyka.


Chcete-li tuto zkoušku úspěšně absolvovat, měli byste být schopni:

 • napsat složitější zprávy a emaily, formulovat poznámky z jednání a přednášek
 • prezentovat složitější myšlenky a nápady v angličtině
 • porozumět různým textům, od beletrie až po náročnější novinové sloupky a články

 

Více informací o zkoušce najdete na webových stránkách Cambridge.

 

Struktura zkoušky

Zkouška C1 Advanced se skládá ze čtyř částí. Ve stejný den absolvujete čtení s gramatikou, psaní a poslech. Ústní část zkoušky se většinou pořádá v jiný den. Ústní část zkoušky se koná za účasti dvou zkoušejících a jednoho dalšího kandidáta.

 

Termíny

GOAH je partnerskou školou brněnské JŠ PARK. Díky tomu máte na konci každého školního roku (většinou začátkem června) složit zkoušku přímo na naší škole v Hodoníně. Jakmile bude stanoven termín pro tento školní rok, uvedeme jej níže.

 • kdy: termín bude upřesněn
 • kde: budova gymnázia
 • pro koho: pro kohokoli na úrovni C1 (děti i dospělí, studenti GOAH i zájemci zvenčí)
 • partnerský kód naší školy: SPS032
 • přihlašování: https://www.zkouskypark.cz/cambridge 

 

V případě dalších dotazů prosím kontaktujte PhDr. Veroniku Benešovou (benesova@goah.cz).