GOAH

Přijímací řízení 2023/2024

 • 1. termín přijímacích zkoušek: 17. 4. 2023
 • 2. termín přijímacích zkoušek: 18. 4. 2023
 • náhradní termín přijímacích zkoušek: 10. 5. 2023 a 11. 5. 2023
 • kód oboru: 79-41-K/81 Gymnázium

 

Předpokladem přijímacího řízení je absolvování jednotné přijímací zkoušky. Jednotná přijímací zkouška se uskuteční formou písemných testů z českého jazyka a literatury a z matematiky. Termíny testování naleznete výše.

Na základě hodnocení jednotné přijímací zkoušky a prospěchu na základní škole obdrží uchazeči body. Celkem lze získat maximálně 118 bodů. Uchazeči budou přijati dle nejvyššího počtu získaných bodů.

Kompletní znění kritérií přijímacího řízení naleznete níže.

 • 1. termín přijímacích zkoušek: 13. 4. 2023
 • 2. termín přijímacích zkoušek: 14. 4. 2023
 • náhradní termín přijímacích zkoušek: 10. 5. 2023 a 11. 5. 2023
 • kód oboru: 79-41-K/41 Gymnázium

 

Předpokladem přijímacího řízení je absolvování jednotné přijímací zkoušky. Jednotná přijímací zkouška se uskuteční formou písemných testů z českého jazyka a literatury a z matematiky. Termíny testování naleznete výše.

Na základě hodnocení jednotné přijímací zkoušky a prospěchu na základní škole obdrží uchazeči body. Celkem lze získat maximálně 118 bodů. Uchazeči budou přijati dle nejvyššího počtu získaných bodů.

Kompletní znění kritérií přijímacího řízení naleznete níže.

 • 1. termín přijímacích zkoušek: 13. 4. 2023
 • 2. termín přijímacích zkoušek: 14. 4. 2023
 • náhradní termín přijímacích zkoušek: 10. 5. 2023 a 11. 5. 2023
 • kód oboru: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum

 

Předpokladem přijímacího řízení je absolvování jednotné přijímací zkoušky. Jednotná přijímací zkouška se uskuteční formou písemných testů z českého jazyka a literatury a z matematiky. Termíny testování naleznete výše.

Na základě hodnocení jednotné přijímací zkoušky a prospěchu na základní škole obdrží uchazeči body. Celkem lze získat maximálně 118 bodů. Uchazeči budou přijati dle nejvyššího počtu získaných bodů.

Kompletní znění kritérií přijímacího řízení naleznete níže.

 • 1. termín přijímacích zkoušek: 13. 4. 2023
 • 2. termín přijímacích zkoušek: 14. 4. 2023
 • náhradní termín přijímacích zkoušek: 10. 5. 2023 a 11. 5. 2023
 • kód oboru: 63-41-M/02 Obchodní akademie

 

Předpokladem přijímacího řízení je absolvování jednotné přijímací zkoušky. Jednotná přijímací zkouška se uskuteční formou písemných testů z českého jazyka a literatury a z matematiky. Termíny testování naleznete výše.

Na základě hodnocení jednotné přijímací zkoušky a prospěchu na základní škole obdrží uchazeči body. Celkem lze získat maximálně 118 bodů. Uchazeči budou přijati dle nejvyššího počtu získaných bodů.

Kompletní znění kritérií přijímacího řízení naleznete níže.

Informace pro uchazeče o studium ze zahraničí

Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky.

Bližší informace naleznete na webových stránkách Cermatu.

Žádost o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka (odevzdává se zároveň s přihláškou) si můžete stáhnout zde.

Uchazečů ze Slovenska se netýká rozhovor ověřující znalost českého jazyka.

Postup přijímacího řízení pro uchazeče z Ukrajiny podle zákona 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina) najdete v Opatření obecné povahy – důležitá je zejména část I., body 1, 2 a 4. Zde najdete tematické okruhy pro řízený rozhovor.