GOAH

Přijímací řízení 2024/2025

Pozvánky ke konání JPZ na naší škole byly pro uchazeče, kteří podali papírové nebo hybridní přihlášky, odeslány poštou ve čtvrtek 21. března 2024.

Pozvánky ke konání JPZ na naší škole byly pro uchazeče, kteří podali přihlášky elektronicky, budou odeslány nejpozději v pondělí 25. března 2024.

Informace k průběhu přijímacího řízení na GOAH

Níže naleznete odkazy na soubory s podrobnějšími informacemi pro jednotlivé studijní obory:

 • počet přijímaných uchazečů (do všech oborů): 30
 • termín pro podání přihlášky: 1.–20. 2. 2024

Kritéria přijímacího řízení

 • 1. termín přijímacích zkoušek: 16. 4. 2024
 • 2. termín přijímacích zkoušek: 17. 4. 2024
 • náhradní termín přijímacích zkoušek: 29. 4. 2024 a 30. 4. 2024
 • kód oboru: 79-41-K/81 Gymnázium
 • lékařský posudek pro tento obor není vyžadován
 • kritéria přijímacího řízení osmileté gymnázium

 

Předpokladem přijímacího řízení je absolvování jednotné přijímací zkoušky. Jednotná přijímací zkouška se uskuteční formou písemných testů z českého jazyka a literatury a z matematiky. Na základě hodnocení jednotné přijímací zkoušky a prospěchu na základní škole obdrží uchazeči body. Celkem lze získat maximálně 118 bodů. Uchazeči budou přijati dle nejvyššího počtu získaných bodů.

Termíny přijímacích zkoušek a kompletní znění kritérií najdete pod odkazy výše.

 • 1. termín přijímacích zkoušek: 12. 4. 2024
 • 2. termín přijímacích zkoušek: 15. 4. 2024
 • náhradní termín přijímacích zkoušek: 29. 4. 2024 a 30. 4. 2024
 • kód oboru: 79-41-K/41 Gymnázium
 • lékařský posudek pro tento obor není vyžadován
 • kritéria přijímacího řízení čtyřleté gymnázium

 

Předpokladem přijímacího řízení je absolvování jednotné přijímací zkoušky. Jednotná přijímací zkouška se uskuteční formou písemných testů z českého jazyka a literatury a z matematiky. Na základě hodnocení jednotné přijímací zkoušky a prospěchu na základní škole obdrží uchazeči body. Celkem lze získat maximálně 118 bodů. Uchazeči budou přijati dle nejvyššího počtu získaných bodů.

Termíny přijímacích zkoušek a kompletní znění kritérií najdete pod odkazy výše.

 • 1. termín přijímacích zkoušek: 12. 4. 2024
 • 2. termín přijímacích zkoušek: 15. 4. 2024
 • náhradní termín přijímacích zkoušek: 29. 4. 2024 a 30. 4. 2024
 • kód oboru: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum
 • lékařský posudek pro tento obor není vyžadován
 • kritéria přijímacího řízení ekonomické lyceum

 

Předpokladem přijímacího řízení je absolvování jednotné přijímací zkoušky. Jednotná přijímací zkouška se uskuteční formou písemných testů z českého jazyka a literatury a z matematiky. Na základě hodnocení jednotné přijímací zkoušky a prospěchu na základní škole obdrží uchazeči body. Celkem lze získat maximálně 118 bodů. Uchazeči budou přijati dle nejvyššího počtu získaných bodů.

Termíny přijímacích zkoušek a kompletní znění kritérií najdete pod odkazy výše.

 • 1. termín přijímacích zkoušek: 12. 4. 2024
 • 2. termín přijímacích zkoušek: 15. 4. 2024
 • náhradní termín přijímacích zkoušek: 29. 4. 2024 a 30. 4. 2024
 • kód oboru: 63-41-M/02 Obchodní akademie
 • lékařský posudek pro tento obor není vyžadován
 • kritéria přijímacího řízení obchodní akademie

 

Předpokladem přijímacího řízení je absolvování jednotné přijímací zkoušky. Jednotná přijímací zkouška se uskuteční formou písemných testů z českého jazyka a literatury a z matematiky. Na základě hodnocení jednotné přijímací zkoušky a prospěchu na základní škole obdrží uchazeči body. Celkem lze získat maximálně 118 bodů. Uchazeči budou přijati dle nejvyššího počtu získaných bodů.

Termíny přijímacích zkoušek a kompletní znění kritérií najdete pod odkazy výše.

Informace pro uchazeče o studium ze zahraničí

Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky.

Bližší informace naleznete na webových stránkách Cermatu.

Žádost o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka (odevzdává se zároveň s přihláškou) si můžete stáhnout zde.

Uchazečů ze Slovenska se netýká rozhovor ověřující znalost českého jazyka.

Postup přijímacího řízení pro uchazeče z Ukrajiny podle zákona 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina) najdete v Opatření obecné povahy – důležitá je zejména část I., body 1, 2 a 4. Zde najdete tematické okruhy pro řízený rozhovor.