GOAH

V roce 2021 se nám podařilo navázat spolupráci se společností iÚčto.cz – Direct Accounting s.r.o. Společnost vyvinula a provozuje účetní software iÚčto.cz, který je přístupný online z běžného internetového prohlížeče.

Tento cloudový systém je velkou výhodou jak pro samotné uživatele – podnikatele, tak pro výuku, která tím není vázána na konkrétní počítačovou učebnu s instalovaným SW, ale studenti mohou pracovat z jakéhokoliv zařízení s připojením na internet, tj. mohou účtovat v programu i v době distanční výuky nebo samostatně doma zpracovávat zadané úkoly.