GOAH

  • délka trvání projektu: 2016–2018
  • poskytovatel: EU v rámci programu Erasmus+ (v ČR www.naerasmusplus.cz)
  • partnerské země: ČR (Hodonín – koordinátoři), Chorvatsko (Nova Gradiška), Německo (Bonn), Polsko (Wroclaw), Finsko (Helsinky), Řecko (Atény)
  • Suma poskytnutá naší národní agenturou (NA): 24 795 €
  • Věk studentů zapojených do projektu (třídy): cca 14–17 let (s2A–s7A, 1.–3. ročník)
  • Cíl projektu: prožít poněkud abstraktní pojmy „tolerance“ a „odvaha“ na vlastní kůži, přemýšlet o nich v rámci společně prováděných úkolů a činností a tím si je dostatečně zažít a vnést je aktivně do svého života
  • Pracovní metoda:  zážitkové učení neboli „learning by doing“ (učím se tím, že něco dělám) např. zkoumání tolerance skrz hudbu (nácvik společného hudebního vystoupení), výtvarné umění (vytváření společných vlajek), sport (hry na podporu partnerské důvěry), historii (exkurze na významná místa) apod.
  • Pracovní jazyk: angličtina

Uskutečněná setkání

Hodonín

Finsko

Polsko

Chorvatsko

Německo

Řecko