GOAH

Studenti GOAH uspěli hned ve dvou kategoriích krajského kola olympiády v ruském jazyce. Matěj Valášek v kategorii ZŠ/NG a Alžběta Bařinová v SŠ 2 shodně obsadili krásné 3. místo. Gratulujeme!


V kategorii III v olympiádě ve španělském jazyce naši školu reprezentovala Sara Rodriguez z 1. E, která se umístila na krásném 3. místě. Saře blahopřejeme k výbornému umístění,
děkujeme za skvělou reprezentaci školy a přejeme hodně štěstí v dalším studiu nejen španělského jazyka.

Další příspěvky

DOBRODRUŽNÉ PUTOVÁNÍ PO LATINSKÉ AMERICE
JAZYKOVÝ POBYT V ANGLII
OCENĚNÍ STUDENTŮ
VÍDEŇ – OBLÍBENÝ CÍL
CHEMQUEST

V pátek 12. 5. 2023 se žáci 1. a 2. ročníku, kteří mají španělštinu

Dne 30. 4. 2023 vyrazili zájemci z prvních, druhých a třetích ročníků oborů obchodní

Jsme hrdí na naši studentku Alžbětu Bařinovou ze třídy septima, která si na začátku

V poslední době se konalo hned několik exkurzí našich studentů do Vídně. Jednalo se

Studenti, přesněji řečeno studentky GOAH se 20. 4. 2023 účastnily národního kola soutěže Chemquest