GOAH

V rámci projektu Goethe-Institutu v Praze vzniká síť škol, která má posílit výuku němčiny jako druhého jazyka v ČR. Zatím projekt Deutsch Plus Česko propojuje 25 škol z celé republiky, záštitu nad ním převzal velvyslanec Spolkové republiky Německo a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Projekt zprostředkovává aktivity a akce i výměnu mezi vedením škol, rodiči a učiteli němčiny. Cílem je zintenzivnit zájem žáků a žákyň o němčinu jako cizí jazyk i o sousední zemi především získáním znalostí o možnostech kariérních vyhlídek spojených s osvojením němčiny.

Goethe-Institut je celosvětově působící kulturní instituce, která podporuje znalost německého jazyka v zahraničí i mezinárodní kulturní spolupráci. Projekt umožní další kvalifikaci učitelů i učitelek němčiny, bezplatnou online přípravu žáků na celosvětově uznávanou zkoušku Goethe-Institutu i zkoušku samotnou, společné projekty propojených škol, účast na prestižních soutěžích, kontakt s německy mluvícími lidmi apod.