GOAH

Studenti 3.E a 3.OA se v březnu sešli s dokumentaristkou Ivonou Novomestskou Remundovou, aby společně zhlédli snímek Sandra v Ugandě a vyslechli si oceňovaný audio dokument Příští stanice Hlavák. Dověděli se zajímavá fakta o tvorbě dokumentů a získali možnost zúčastnit se workshopu v Praze, který se týká palčivých témat jako uprchlická krize či klimatické změny. Vážní zájemci o tuto problematiku a o filmovou tvorbu mohou být vybráni k další spolupráci s tvůrčím týmem dokumentaristů.

Žáci prvních až třetích ročníků se zúčastnili inspirativního setkání s Tomášem Etzlerem a dozvěděli se více o jeho novinářské práci v CNN a ČT i o jeho osmiletém působení v Číně. Nejdříve zhlédli film Nebe, který je autorovou osobní zpovědí a prolíná se s příběhem vesnického sirotčince se stejným názvem. Tento dokument demonstruje obrovský rozdíl hodnot v sirotčinci, jakými jsou obětavost, tolerance či láska k bližnímu, a hodnot totalitní komunistické vlády. Po projekci nám pan Etzler prozradil, jak vypadá osud protagonistů filmu dnes, jeho prostřednictvím jsme nahlédli do života běžných Číňanů i do života zahraničního novináře a zodpověděl i zvídavé dotazy studentů a učitelů. Mimořádně zajímavé povídání v nás otevřelo spoustu témat k přemýšlení a k následným diskusím nejenom na půdě GOAH.

Další příspěvky

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
EXKURZE DO AUDITORSKÉ FIRMY
EXKURZE ZA POZNÁNÍM HISTORIE
ZÁVODY V ORIENTAČNÍM BĚHU – ŠKOLNÍ KOLO
ETICKÉ DÍLNY

Vážení rodiče a milí uchazeči, níže najdete výsledky přijímacích zkoušek pro školní rok 2024/2025.   

Studenti čtvrtého ročníku oboru Obchodní akademie a zájemci z oboru Ekonomického lycea navštívili společně

Celý výlet započal 15. dubna v brzkých ranních hodinách, když studenti napříč několika ročníky

Hodonín již na jaře loňského roku nabídl občanům Areál pevných kontrol orientačního běhu, a

Ve dnech 3. a 4. 4. 2024 se na nižším gymnáziu uskutečnily programy primární