GOAH

  • délka trvání projektu: 2 roky (9/2019 – 8/2022) – kvůli koronavirové pandemii byl projekt o 1 rok prodloužen
  • poskytovatel: EU v rámci programu Erasmus+ (v ČR www.naerasmusplus.cz)
  • partnerské země: ČR (Hodonín – koordinátoři), Chorvatsko (Makarska), Německo (Bonn), Slovinsko (Sentjernej), Finsko (Nurmijaarvi), Litva (Riese)
  • Suma poskytnutá naší národní agenturou (NA): 35 220 €
  • Věk studentů zapojených do projektu (třídy): cca 12 – 15/16 let (s2A – k5A, 1. ročník)
  • Cíl projektu: zabývat se zdravým životním stylem v širokém pojetí (zdraví fyzické i psychické), přemýšlet o něm v rámci společně prováděných úkolů a činností a tím si ho dostatečně zažít a vnést aktivně do svého života.
  • Pracovní metoda:  zážitkové učení neboli „learning by doing“ (učím se tím, že něco dělám) např. společné činnosti sportovní, výtvarné, hudební, taneční, příprava zdravých pokrmů, provádění jednoduchých přírodovědných pokusů a mnoho dalšího.
  • Pracovní jazyk: angličtina

Uskutečněná setkání

Z důvodu koronavirové pandemie byla zrušena setkání v Německu (září 2020) a v Litvě (květen 2020).

Hodonín

Finsko

On-line setkání

Slovinsko

Chorvatsko