GOAH

OPERAČNÍ PROGRAM JAN AMOS KOMENSKÝ (OP JAK)

Operační program Jan Amos Komenský navazuje na Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání a jeho hlavním cílem je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech.  Hlavním podkladovým materiálem pro přípravu OP JAK v oblasti vzdělávání je Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ (Strategie 2030+), jejíž příprava byla zahájena na počátku […]

NÁRODNÍ PLÁN DOUČOVÁNÍ NA GOAH

Naše škola získala podporu na doučování žáků v rámci realizace investice 3.2.3. Národního plánu obnovy. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. V případě zájmu o doučování prosím kontaktujte příslušného vyučujícího. DOUČOVÁNÍ REALIZOVANÉ Z NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY Financováno Evropskou unií […]

ERASMUS+ – YOU ON MY MIND

poskytovatel: EU v rámci programu Erasmus+ (v ČR www.naerasmusplus.cz) partnerské země: ČR (Hodonín – koordinátoři), Chorvatsko (Nova Gradiška), Německo (Bonn), Polsko (Wroclaw), Finsko (Helsinky), Řecko (Atény) Suma poskytnutá naší národní agenturou (NA): 24 795 € Věk studentů zapojených do projektu (třídy): cca 14–17 let (s2A–s7A, 1.–3. ročník) Cíl projektu: prožít poněkud abstraktní pojmy „tolerance“ a „odvaha“ na […]

ERASMUS+ – SOUND IN BODY, SOUND IN MIND​

délka trvání projektu: 2 roky (9/2019 – 8/2022) – kvůli koronavirové pandemii byl projekt o 1 rok prodloužen poskytovatel: EU v rámci programu Erasmus+ (v ČR www.naerasmusplus.cz) partnerské země: ČR (Hodonín – koordinátoři), Chorvatsko (Makarska), Německo (Bonn), Slovinsko (Sentjernej), Finsko (Nurmijaarvi), Litva (Riese) Suma poskytnutá naší národní agenturou (NA): 35 220 € Věk studentů zapojených do projektu […]

PREVENCE DIGITÁLNÍ PROPASTI

Digitalizujeme školu REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY –⁠ KOMPONENTA 3.1   V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálnímitechnologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

VÝMĚNNÉ POBYTY V ZAHRANIČÍ (YFU)

Youth For Understanding (YFU) je mezinárodní organizace, která nabízí studentům středních škol možnost vyjet na půl roku nebo na rok do zahraničí na výměnný pobyt. Programy YFU ovšem nejsou pro každého. Jsou pro ty, kteří se snaží jít neprošlapanou cestou, jsou otevřeni objevování a uvědomují si, že život se dá žít více než jedním způsobem. […]

JA CZECH

JA Czech je součástí mezinárodní neziskové vzdělávací organizace JA Worldwide. Jejím posláním je poskytovat mladým lidem praktické ekonomické vzdělávání, rozvíjet jejich znalosti a dovednosti, inspirovat je a podporovat v aktivním přístupu k životu, aby se dovedli prosadit a úspěšně uplatnit a byli dobře připraveni pro vstup na trh práce. JA Studentská Firma je jedinečný vzdělávací […]

PROGRAM DOFE

Naše škola je již od školního roku 2020/2021 součástí britského programu seberozvoje pro studenty s názvem DOFE (Duke of Edinburgh’s Award). Bližší info na www.dofe.cz. Zapojit se mohou mladí lidé ve věku 13–24 let. Ve zkratce jde o to, že mladí lidé ve věku 14–24 let si stanoví na 6, 12 nebo 18 měsíců tři […]

SPOLUPRÁCE S iÚČTO

V roce 2021 se nám podařilo navázat spolupráci se společností iÚčto.cz – Direct Accounting s.r.o. Společnost vyvinula a provozuje účetní software iÚčto.cz, který je přístupný online z běžného internetového prohlížeče. Tento cloudový systém je velkou výhodou jak pro samotné uživatele – podnikatele, tak pro výuku, která tím není vázána na konkrétní počítačovou učebnu s instalovaným SW, […]

PARTNERSKÁ ŠKOLA JŠ PARK

Naše škola je partnerskou školou brněnské jazykové školy P.A.R.K., kde můžete složit některou z cambridgeských zkoušek z AJ (FCE, CAE, ale i jiné). partnerský kód naší školy pro využití slevy na poplatku za zkoušku je SPS 032, určitě se jej nebojte při přihlašování se ke zkoušce využít zkouškové termíny a místa najdete na www.zkouskypark.cz testy […]